New Updates

१. प्राकृतिक व्यकि्तकाे लागि आयकरकाे दर २०८०।०८१

२. भुक्तानीमा करकट्टी

३. राजस्व शिर्षक

४. केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्धता गर्ने बारे सूचना ।

५. मू.अ.करको चौमासिक विवरण र कर दाखिला गर्ने सूचना

६. डे०३ आय विवरण भर्दा कर भुक्तानी यकिन गर्ने सम्बन्धमा

७. चौमासिक मू.अ.कर विवरण दाखिला सम्बन्धमा

८. मू.अ.कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

९. बार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८०

१०. वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था सम्बन्धी सूचना

११. राष्ट्रिय कर दिवस स्मारिका, २०८०

१२. चाैमासीक मु‍.अ.कर विवरण दाखिला गर्ने बारे

१३. चौमासिक विवरण दाखिला सम्बन्धमा ।

१४. राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह समापन समाराेह

१५. राष्ट्रिय कर दिवस, २०८०

१६. पहिलाे सेवाग्राही करदातालाई स्वागत / सम्मान

१७. बाह्राै राष्ट्रिय कर दिवसका तस्विरहरु

१८. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, कार्तिक महिनाको राजस्व संकलन विवरण

१९. स्वतःप्रकाशन 2080 श्रावण देखि असाेज सम्म

२०. अन्तःशुल्क नविकरण सम्बन्धमा ।

Dirgha Raj Mainali

दीर्घराज मैनाली

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More