New Updates

१. स्वत: प्रकाशन (Pro-active Discloser), २०८० माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म

२. स्वतः प्रकाशन अंक (माघ देखी चैत्र सम्म)

३. Tax Education and Intraction Programme with TAAN (Trekking Agencies Association Of Nepal)

४. सूचनाको हक २०८० माघ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म

५. सूचनाको हक

६. कार्यालय खुल्ने सम्बन्धमा सूचना

७. लक्ष्मीनिया गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

८. नगराईन नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

९. जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका, धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१०. Expression of Interest for National Consulting Service

११. औरही गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१२. बटेश्वर गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१३. धनौजी गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१४. धनुषाधाम नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१५. गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१६. हंसपुर नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१७. जनकनन्दिनी गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१८. कमला नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१९. क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

२०. मिथिला विहारी नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

Shiva Lal Tiwari

शिव लाल तिवारी

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

नेपालको संविधानले परिलक्षित गरे अनुसारको विकास र समृद्विको लक्ष्य साकार पार्न आन्तरिक स्रोत परिचालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। आन्तरिक श्रोतको दिगो परिचालन मार्फत राष्ट्र..

Read More