सुचना

Title Date
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला संग्रह २०७८ February 05, 2023
सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द सम्बन्धी सूचना January 31, 2023
प्रेस विज्ञप्ति January 29, 2023
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार मिति २०७९।०९।२० सम्म विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू January 08, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मदिरा नियमहरू, २०३३ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
आयकर नियमावली, २०५९ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ ( २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
छुट सुविधा उपयोग गर्ने बारे आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना December 28, 2022
वजार अनुगमन तथा विल विजक लिने दिने सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको जरुरी सूचना December 26, 2022
डे03 आय विवरण सब्मिट (Submit) गर्नु पुर्व अनुसूची १० अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सुचना December 23, 2022
सुचना annex 5 मा '0' अनिवार्य प्रविष्टि सम्बन्धी December 21, 2022
SoP आय विवरण भर्ने संशोधित व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी Final December 21, 2022
e-billing सूचना Excise 2079.08.07 November 28, 2022
राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ सम्मानित करदाताको सूची November 23, 2022
राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ पुरस्कृत हुने कर्मचारीको सूची November 23, 2022
Digital Service Tax (DST) and Value Added Tax (VAT) Registration for digital service provided by Non-Resident Person. November 02, 2022
गोष्ठीको प्रतिवद्धता २०७९ November 02, 2022
DST सम्बन्धी सुचना September 16, 2022
सार्वजनिक परिपत्र September 13, 2022
कार्यालय सरेको सूचना August 18, 2022