New Updates

१. विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ बमोजिम सूचीकृत सफ्टवेयरहरुको विवरण

२. राजस्व दाखिला गर्न कार्यालय कोड र बैङ्क खाता नं

३. Invitation for Electronic Bids for the Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps under International Competitive Bidding

४. सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

५. मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई जरिवाना¸थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा सुविधा लिनेबारे सूचना

६. आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीकाे कार्यक्षेत्र भित्र रहेका जिल्ला गाेरखा र लमजुङमा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आएकाेले सम्पुर्ण करदाताहरुले साेही कार्यालयबाट सेवा लिनु हाेला ।

७. Online सेवामार्फत करदाताले आफ्नो अभिलेख आफै अद्यावधिक गर्ने (KYT Form) प्रक्रिया

८. Online सेवामार्फत करदाताले आफ्नो अन्त:शुल्क इजाजतपत्र आफै नविकरण गर्ने प्रक्रिया

९. सार्वजनिक सूचना

१०. कर दाताले कर कार्यालयबाट सेवा लिनु भन्दा पहिला आफ्नो KYT Update गर्नुपर्ने छ ।

११. व्यवस्थापन गोष्ठी,२०७७ बाट जारी प्रतिबद्धता

१२. नागरिक वडापत्र

१३. सर्भर तथा फायरवाल खरिदको लागि बोलपत्रको सूचना

१४. करदाताहरुमा जानकारी

१५. नागरिक बडापत्र

१६.

१७. राजस्व शिर्षक

१८. नागरिक वडापत्र

१९. नागरिक बडापत्र

२०. कार्यालय स्थापना भएको सूचना

Video Gallery