विविध

Title Date
सुचनाको हक २०७९ श्रावण देखी २०७९ पौष समान्त सम्म January 30, 2023
PAN को विवरण (KYT) कसरी अपडेट गर्ने? January 06, 2023
आ.व. २०७९/०८० को आयकरको पहिलो किस्ताबापतको रकम तथा कर विवरण दाखिला गर्नेसम्बन्धी करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको सूचना December 30, 2022
कर बुलेटिन (२०७९ साउन-२०७९ असोज) November 25, 2022
करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको अनुरोध November 12, 2022
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक (श्रावण-आश्विन) कर बुलेटिन (स्वतः प्रकाशन) November 07, 2022
Digital Service Tax (DST) and Value Added Tax (VAT) Registration for digital service provided by Non-Resident Person. November 02, 2022
प्यानको पासवर्ड कसरी बनाउने? October 17, 2022
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा भएका दण्ड/सजाय/जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था October 15, 2022
मिसम्याचसम्बन्धी आधारभूत जानकारी October 14, 2022
करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको जरुरी सूचना September 15, 2022
सार्वजनिक परिपत्र September 13, 2022
e-TDS Note August 26, 2022
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) June 02, 2022
मूल्य अभिबृद्धि कर खरिद तथा बिक्री खाता अपलोड गर्न तोकिएका करदाताहरूको सुची August 15, 2021
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरु तथा कार्यालयहरुको कोड (RC AGENCY CODE) July 08, 2021
राजस्व शिर्षक September 13, 2020
नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (NSIC) August 02, 2020