विविध

Title Date
समयमा कर तथा विवरण बुझाउ शुल्क व्याज तथा जरिवाना बाट बचौ । November 06, 2023
कर शिक्षा पुस्तिका, २०८० October 31, 2023
आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा सार्बजनिक सूचना October 17, 2023
बिलासिताऽ बैदेशिक रोजगार र पर्यटन शुल्क सम्बन्धी सूचना October 17, 2023
घटस्थापनाको दिन कार्यालय खुला रहने सम्बन्धी सूचना । October 16, 2023
आय विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद सम्बन्धी सूचना । October 08, 2023
कर परिपालना सम्बन्धमा सबैमा सूचना October 03, 2023
bpan October 03, 2023
मू अ कर बाट हटाइएका बस्तु तथा सेवाहरु September 28, 2023
आय विवरणका प्रकार September 25, 2023
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० September 24, 2023
कर शिक्षा पुस्तिका - करदाता सेवा कार्यालय सल्यानबाट जारी September 21, 2023
विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिकरोजगार सेवा शुल्क विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!! September 21, 2023
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि करको दर २०८०-८१ September 21, 2023
आर्थिक विद्येयक, २०८० अनुसारको विभिन्न शुल्क र कर September 07, 2023
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर २०८०।८१ September 07, 2023
भुक्तानीमा कर कट्टीको दर २०८०।८१ September 07, 2023
आर्थिक ऐन २०८० ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियतहरु September 07, 2023
आर्थिक विधेयक २०८० ले हटाएका मू.अ. कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाहरुको सूची September 06, 2023
निकायको लागि करको दर २०८०-८१ September 04, 2023
आर्थिक विधेयक २०८० ले गरेको विभिन्न शुल्क र कर सम्बन्धी व्यवस्था September 01, 2023
निर्माण व्यवसायी गर्ने व्याक्तिको वक्यौता मूल्य अभिवृद्दि कर छुट सम्बन्धी सुूचना August 25, 2023
मू अ क विवरण पेश गर्ने अवधि सम्बन्धी जिज्ञासा तथा समाधान । August 21, 2023
सुरक्षा गार्डको कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना July 17, 2023
अनलाइनबाट अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया June 29, 2023