प्रेस रिलिज

Title Date
आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना (थप स्पष्ट गरिएको) June 01, 2023
प्रेस विज्ञप्ति January 29, 2023
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेको कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था May 31, 2021
मध्यावधि कार्यसम्पादन समीक्षा March 05, 2021
आयकर तर्फ आ. व. २०७५।७६ मा र मू. अ. कर तर्फ आ.व. २०७६।७७ मा विभिन्न क्षेत्रमा सवैभन्दा वढि कर दाखिला गरि सम्मानित हुने करदाताको सूची November 22, 2020
आ. व. २०७६।७७ मा उत्कृष्ठ कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरु तथा देशभरिका कार्यालय अन्तर्गत कार्यसम्पादन परिसूचकका आधारमा उत्कृष्ठ हुने कार्यालयको नाम November 22, 2020
नवौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७७ को शुभकामना November 16, 2020
वेबसाईट अद्यावधिक गरिएको सम्बन्धमा August 31, 2020
प्रेस रिलिज २०७७।०४।०१ July 16, 2020
प्रेस विज्ञप्ति २०७६।१०।२८ February 11, 2020
प्रेश विज्ञप्ती March 05, 2019