सूचना संग्रह

Title Date
सूचनाको हक २०८० माघ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म April 15, 2024
कार्यालय खुल्ने सम्बन्धमा सूचना April 10, 2024
लक्ष्मीनिया गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
नगराईन नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका, धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
औरही गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
बटेश्वर गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
धनौजी गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
धनुषाधाम नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
हंसपुर नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
जनकनन्दिनी गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
कमला नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
मिथिला विहारी नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण April 09, 2024
आयविवरण पेस गर्नेबारे आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलको जरूरी सूचना April 09, 2024
आयकर, मु.अ.कर तथा अन्तः शुल्क बक्यौता रहेका करदाताहरुको विवरण April 08, 2024
उपस्थित हुने सम्बन्धी सुचना April 08, 2024
कागजात प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धीत नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना सम्बन्धमा। April 08, 2024
भाेजपुर नगरपालिका मिति २०८०/१२/२१ गते सम्मकाे अभिलेख अनुसार Non-Filer विवरण April 07, 2024
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण। (२०८० कात्तिक-पुस) April 05, 2024
कागजात, फाँटवारी तथा प्रमाणहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना April 05, 2024
2080/81 कर बक्यौता दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना April 05, 2024
दोश्रो चौमासिक किस्ता दाखिला सम्बन्धि सुचना April 03, 2024