सूचना संग्रह

Title Date
मू.अ.कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । November 30, 2023
चाैमासीक मु‍.अ.कर विवरण दाखिला गर्ने बारे November 29, 2023
चौमासिक विवरण दाखिला सम्बन्धमा । November 29, 2023
त्रैमासिक कर बुलेटिन २०८० श्रावणदेखि असोज मसान्तसम्म November 03, 2023
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम (३) बमोजिम स्वतः प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण (Proactive Disclosure) । November 01, 2023
सूचनाको हक २०८० श्रावण देखि २०८० असोज सम्म November 01, 2023
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (२०८०/०७/१२ सम्म) October 30, 2023
घटस्थापनाको दिन कार्यालय खुला रहने सम्बन्धी सूचना । October 16, 2023
आन्तरिक राजस्व विभागको म्याद थप सम्बन्धी सूचना !! October 10, 2023
आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप सम्वन्धमा सार्वजनिक सूचना!!! October 09, 2023
आय विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद सम्बन्धी सूचना । October 08, 2023
आयविवरण बुझाउने सम्बन्धमा सूचना October 05, 2023
आँखा अस्पताललाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
दूधमा आधारित पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाइ अन्तःशुल्क छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
सुजीको कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
कर परिपालना सम्बन्धमा सबैमा सूचना October 03, 2023
गैरवासिन्दा व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने विद्युतिय सेवा कर (DST) विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!! October 01, 2023
करपाटी सम्बन्धी जानकारी September 27, 2023
आय विवरण बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ! September 25, 2023
ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने सम्बन्धमा सूचना September 24, 2023
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० September 22, 2023
विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिकरोजगार सेवा शुल्क विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!! September 21, 2023
आयकर नियमावली, २०५९ - आर्थिक ऐन २०८० को संशोधन सहित September 21, 2023
आयकर ऐन, २०५८ - आर्थिक संशोधन २०८० समेत September 21, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ - आर्थिक ऐन २०८० को संशोधन सहित September 21, 2023