सूचना संग्रह

Title Date
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला संग्रह २०७८ February 05, 2023
सूचनाको हक २०७९ कार्तिक देखि २०७९ पौष सम्म January 20, 2023
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार मिति २०७९।०९।२० सम्म विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू January 08, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मदिरा नियमहरू, २०३३ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
आयकर नियमावली, २०५९ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ ( २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
PAN को विवरण (KYT) कसरी अपडेट गर्ने? January 06, 2023
आ.व. २०७९/०८० को आयकरको पहिलो किस्ताबापतको रकम तथा कर विवरण दाखिला गर्नेसम्बन्धी करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको सूचना December 30, 2022
छुट सुविधा उपयोग गर्ने बारे आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना December 28, 2022
आयकर ऐन २०५८ (स‌ंसोधन सहित) काे दफा ९५ अनुसार दाखिला गर्नुपर्ने करको विवरण र प्रथम किस्ता वापतकाे रकम दाखिला गर्ने बारे सूचना । December 28, 2022
वजार अनुगमन तथा विल विजक लिने दिने सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको जरुरी सूचना December 26, 2022
डे03 आय विवरण सब्मिट (Submit) गर्नु पुर्व अनुसूची १० अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सुचना December 23, 2022
सुचना annex 5 मा '0' अनिवार्य प्रविष्टि सम्बन्धी December 21, 2022
SoP आय विवरण भर्ने संशोधित व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी Final December 21, 2022
लिलाम सूचना December 21, 2022
सूचनाको हकको स्वत प्रकाशन सम्बन्धी । December 11, 2022
विभिन्न आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङ्गको अत्यन्त जरुरी सूचना ! December 05, 2022
e-billing सूचना Excise 2079.08.07 November 28, 2022
राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ सम्मानित करदाताको सूची November 23, 2022
राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ पुरस्कृत हुने कर्मचारीको सूची November 23, 2022