सूचना संग्रह

Title Date
भुक्तानीमा कर कट्टीको दर २०८०।८१ June 02, 2023
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर २०८०।८१ June 02, 2023
नियमावलीहरुमा भएको संशोधन June 02, 2023
निकायको लागि आयकरको दर २०८०।८१ June 02, 2023
दफा ११ बमोजिमको व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु २०८०।८१ June 02, 2023
छुट तथा सहुलियत २०८० June 02, 2023
आर्थिक विधेयक २०८० ले कर कानूनमा गरेका संशोधन June 02, 2023
आर्थिक विद्येयक, २०८० ले मू.अ.कर छुटबाट हटाएको वस्तु तथा सेवाहरूको सूची June 02, 2023
आर्थिक विद्येयक, २०८० अनुसारको विभिन्न शुल्क र कर June 02, 2023
आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना (थप स्पष्ट गरिएको) June 01, 2023
आर्थिक बर्ष २०८०.०८१ को बजेट वक्तब्य June 01, 2023
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू June 01, 2023
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधन, २०८०) June 01, 2023
गैर बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविध June 01, 2023
बक्यौता कर दाखिला गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना May 31, 2023
आर्थिक विधेयक २०८० May 30, 2023
गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवा सम्बन्धी सूचना May 21, 2023
सार्वजनिक विदाको दिन कार्यालय खुल्ला रहने सम्बन्धि सूचना May 07, 2023
बक्यौता कर रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी उत्यन्त जरूरी सूचना May 04, 2023
सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना May 04, 2023
मिसम्याच स्कीम ओखलढुंगा May 03, 2023
मिसम्याच स्कीम सोलुखुम्बु May 03, 2023
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक (माघ-चैत्र) कर बुलेटिन (स्वतः प्रकाशन) May 01, 2023
वास्तविक कारोबार अङ्क फरक परेका (मिसम्याच) करदातालाई छुटसम्बन्धी जरुरी सूचना April 30, 2023
विद्युतीय विजक जारी गर्न यथासिघ्र अनुमति लिने तथा केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्धता गर्ने बारे सूचना । April 16, 2023