बोलपत्र

Title Date
Invitation for Bids : IRO/TANAHUN/NCB/WORKS/01/077/78 June 24, 2021
भवन निर्माण सम्वन्धि वाेलपत्र सूचना June 24, 2021
Bid Invitation for Supply and Installation of Internet and Intranet services May 12, 2021
मोटरसाइकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) April 01, 2021
Amendment Notice March 02, 2021
Bids Invitation for the Supply, Delivery and Installation UPS and Batteries March 02, 2021
Bids Invitation for the Supply, Delivery and Installation of Laptop February 28, 2021
आशयको सूचना February 18, 2021
Bid Clarification Notice 2 November 20, 2020
Bid Addendum Notice November 10, 2020
Bid Clarification Notice November 10, 2020
Bid Invitation for Printing, Supply and Delivery of Door Lock for Physical Control of Excisable Goods October 16, 2020
Invitation for Electronic Bids for the Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps under International Competitive Bidding October 14, 2020
सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना October 14, 2020
सार्वजनिक सूचना September 29, 2020
सर्भर तथा फायरवाल खरिदको लागि बोलपत्रको सूचना September 23, 2020
सुरक्षा सेवा तथा सरसफाई सेवाको लागि बोलपत्रको सूचना September 15, 2020
बोलपत्र आव्हानको सूचना August 20, 2020