बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

Title Date
के क्यासिनोमा जुवा खेल्दा जीत भयो भने यस्तो अवस्थामा प्राप्त हुने रकम पनि आकस्मिक लाभ भित्र पर्दछ ? August 30, 2020
कस्तो अवस्थामा अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाइन्छ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क रकम कस्तो अवस्थामा फिर्ता पाउन सकिन्छ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क फिर्ता दावी कहिले सम्म गरि सक्नु पर्नेछ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क फिर्ता दावी गर्दा निकासी गरेको प्रमाणित गर्ने कागजातहरु के के पेश गर्नु पर्छ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क फिर्ता दावी गरेको मितिले कति दिन भित्र फिर्ता पाउन सकिन्छ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क टिकट भनेको के हो ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क टिकटको प्रयोग गर्ने विधि के हो ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क टिकट निशुल्क पाईन्छ कि खरिद गर्नु पर्दछ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क टिकट कुन कुन वस्तुमा अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्छ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क टिकट कुन समयमा टाँस गरिन्छ ? January 01, 2015
भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत अन्तःशुल्क टिकट उद्योग वा प्रतिष्ठानमा कसको जिम्मामा रहन्छ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क टिकट कसले उपलब्ध गराउँछ ? January 01, 2015
पैठारी गरेको वस्तु विक्री गर्दा अन्तःशुल्क टिकट लगाउनु पर्छ कि पर्दैन ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क टिकट टाँस नगरी बिक्री भएका सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा के हुन्छ ? January 01, 2015
कारखानामा प्राप्त भएको अन्तःशुल्क टिकटको आम्दानी खर्चको हिसाब कसरी कसले राख्नु पर्छ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्क टिकटको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा च्यातिएमा, बिग्रिएमा वा टिकट नै कम भएकोमा सोको मिनाहा वा प्रतिस्थापन हुन्छ हुँदैन ? January 01, 2015
च्यातिएका र बिग्रिएका अन्तःशुल्क टिकटहरुलाई के गर्नु पर्दछ ? January 01, 2015
अन्तःशुल्कमा टिकट ताल्चा (Door Lock) भन्नाले के बुझिन्छ ? January 01, 2015
अग्रिम कर कट्टी भनेको के हो ? January 01, 2015
अग्रिम कर कट्टी कुन कुन भुक्तानीमा गर्नुपर्छ ? January 01, 2015
अग्रिम कर कट्टी कसले गर्नुपर्दछ ? January 01, 2015
कर छुट भनेको के हो ? January 01, 2015
कुन कुन वस्तुमा कर लाग्छ ? January 01, 2015
अग्रिम कर कट्टी गर्न छुट भएमा सो को जिम्मेवार व्यक्ति भुक्तानी दिने र लिने मध्ये को हुन्छ ? January 01, 2015