New Updates

१. स्वत: प्रकाशन (Pro-active Discloser), २०८० माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म

२. Tax Education and Intraction Programme with TAAN (Trekking Agencies Association Of Nepal)

३. सूचनाको हक २०८० माघ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म

४. सूचनाको हक

५. कार्यालय खुल्ने सम्बन्धमा सूचना

६. लक्ष्मीनिया गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

७. नगराईन नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

८. जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका, धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

९. Expression of Interest for National Consulting Service

१०. औरही गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

११. बटेश्वर गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१२. धनौजी गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१३. धनुषाधाम नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१४. गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१५. हंसपुर नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१६. जनकनन्दिनी गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१७. कमला नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१८. क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१९. मिथिला विहारी नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

२०. मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

Photo Gallery :: Management Seminar, 2078