समसामयिक
Bimala Adhikari

विमला अधिकारी

प्रमुख कर अधिकृत

आन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेलको वेभ पेजमा स्वागत छ

आन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेलको वेव साईटमा यहाँलाई स्वागत छ। यस

Read More

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं १७, १८, २५ र २७ ।

 

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेल

Thamel, Kathmandu (Opposite to Karmachari Sanchaya Kosh, Behind Hotel Dreams Connect)

01-4533014. 01-4533414, 01-4533814

iro-thamel@ird.gov.np

Branch Office Map