Team

Name Post Contact Details
विमला अधिकारी प्रमुख कर अधिकृत 01-4533014 Ext. 201 More..
विमला अधिकारी
Post : प्रमुख कर अधिकृत
Phone : 01-4533014 Ext. 201
Email :
Bimala Adhikari
तिलक राज बाेगटी कर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा) 4533014 Ext.128 More..
तिलक राज बाेगटी
Post : कर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा)
Phone : 4533014 Ext.128
Email :
Tilak Raj  Bogati
किरण पाैडेल कर अधिकृत (सड्कलन शाखा) 4533014 Ext.129 More..
किरण पाैडेल
Post : कर अधिकृत (सड्कलन शाखा)
Phone : 4533014 Ext.129
Email :
श्रवण कुमार माझी कर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा) 4533414 Ext. 121 More..
श्रवण कुमार माझी
Post : कर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा)
Phone : 4533414 Ext. 121
Email :
प्रविण कार्की कम्प्युटर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा) 4533014 Ext.122 More..
प्रविण कार्की
Post : कम्प्युटर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा)
Phone : 4533014 Ext.122
Email :
बुधराज लिम्बु कर अधिकृत(कर परिक्षण शाखा क) 4533414 Ext. 305 More..
बुधराज लिम्बु
Post : कर अधिकृत(कर परिक्षण शाखा क)
Phone : 4533414 Ext. 305
Email :
नर बहादुर राइ कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा ग) 4533014 Ext.309 More..
नर बहादुर राइ
Post : कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा ग)
Phone : 4533014 Ext.309
Email :
जमुना गिरी कर अधिकृत (कर परिक्षण शाखा क) 4533014 Ext.306 More..
जमुना गिरी
Post : कर अधिकृत (कर परिक्षण शाखा क)
Phone : 4533014 Ext.306
Email :
सुबास खत्री कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा ग) 4533014 Ext.308 More..
सुबास खत्री
Post : कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा ग)
Phone : 4533014 Ext.308
Email :
भावना चाैलागाइ कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा ख) 4533014 Ext.302 More..
भावना चाैलागाइ
Post : कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा ख)
Phone : 4533014 Ext.302
Email :
हेमचन्द्र शर्मा कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा ख) 4533014 Ext.301 More..
हेमचन्द्र शर्मा
Post : कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा ख)
Phone : 4533014 Ext.301
Email :
मोहन लम्साल नायब सुब्बा (कर परीक्षण शाखा) 4533014 Ext. 304 More..
मोहन लम्साल
Post : नायब सुब्बा (कर परीक्षण शाखा)
Phone : 4533014 Ext. 304
Email :
रमिला दहाल नायब सुब्बा ( कर परीक्षण शाखा) 4533014 Ext. 303 More..
रमिला दहाल
Post : नायब सुब्बा ( कर परीक्षण शाखा)
Phone : 4533014 Ext. 303
Email :
रन्जना लामिछाने नायब सुब्बा ( सङ्कलन शाखा) 4533014 More..
रन्जना लामिछाने
Post : नायब सुब्बा ( सङ्कलन शाखा)
Phone : 4533014
Email :
कृष्ण प्रसाद सुबेदी नायब सुब्बा (स‌ड्कलन शाखा) 4533014 Ext. 126 More..
कृष्ण प्रसाद सुबेदी
Post : नायब सुब्बा (स‌ड्कलन शाखा)
Phone : 4533014 Ext. 126
Email :
दिनेश धामी नायब सुब्बा (करदाता सेवा शााखा) 01-4533014 More..
दिनेश धामी
Post : नायब सुब्बा (करदाता सेवा शााखा)
Phone : 01-4533014
Email :
सुशिला देवी काेइराला नायब सुब्बा ( कर परीक्षण शाखा ग) 4533014 Ext. 308 More..
सुशिला देवी काेइराला
Post : नायब सुब्बा ( कर परीक्षण शाखा ग)
Phone : 4533014 Ext. 308
Email :
मिङमा नुर्वु शेर्पा डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर 4533014 Ext. 123 More..
मिङमा नुर्वु शेर्पा
Post : डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर
Phone : 4533014 Ext. 123
Email :
Mingma Nurbu Sherpa
निशा राजभण्डारी डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर 4533014 Ext. 124 More..
निशा राजभण्डारी
Post : डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर
Phone : 4533014 Ext. 124
Email :
दिनेश खड्का डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर 4227621 Ext. 126 More..
दिनेश खड्का
Post : डाटा इन्ट्रि सुपरभाइजर
Phone : 4227621 Ext. 126
Email :
तारा पाैडेल लेखापाल 4533014 Ext.204 More..
तारा पाैडेल
Post : लेखापाल
Phone : 4533014 Ext.204
Email :
निशान्त के सी डा. ई. सु. 4533014 Ext. More..
निशान्त के सी
Post : डा. ई. सु.
Phone : 4533014 Ext.
Email :
मीना सिग्देल डा. ई. सु. 4533014 Ext. More..
मीना सिग्देल
Post : डा. ई. सु.
Phone : 4533014 Ext.
Email :
सुनिता श्रेष्ठ स. डा. ई. सु. 4533014, 4533414, 4533814 More..
सुनिता श्रेष्ठ
Post : स. डा. ई. सु.
Phone : 4533014, 4533414, 4533814
Email :
नुदिराज पौडेल हलुका सवारी चालक More..
नुदिराज पौडेल
Post : हलुका सवारी चालक
Phone :
Email :
रेन्द्र बहादुर थापा कार्यालय सहयोगी More..
रेन्द्र बहादुर थापा
Post : कार्यालय सहयोगी
Phone :
Email :
निरू श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी More..
निरू श्रेष्ठ
Post : कार्यालय सहयोगी
Phone :
Email :