Ghanshyam Panthi

घनश्याम पन्थी

प्रमुख कर अधिकृत

प्रमुख कर अधिकृतको सन्देशः

मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने मुल उद्धेश्यका साथ अर्थ म

Read More

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर

Bharatpur, Chitwan

056-523558,520106

iro19@ird.gov.np

Branch Office Map