अछाम जिल्ला र बाजुरा जिल्ला

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, डडेल्धुरा

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय साँफेबगर

Sanfebagar

097-625274

tso-sanfebagar@ird.gov.np

Branch Office Map