Ram Prasad Mainali

डा. राम प्रसाद मैनाली

प्रमुख कर अधिकृत

हाम्रो बारे

नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगत आन्तरिक राजस्व कार्य

Read More

सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा र हुम्ला जिल्ला ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेत

Surkhet,Nepal

083-525172, 083-524445

iro-surkhet@ird.gov.np

Branch Office Map

28.588784006584667, 81.62547421549495