Team

Name Post Contact Details
प्रविण चौधरी कर अधिकृत 055540634 More..
प्रविण चौधरी
Post : कर अधिकृत
Phone : 055540634
Email :
Praveen chaudhary
दिल चन्द्र साह नायब सुब्बा 9866822896 More..
दिल चन्द्र साह
Post : नायब सुब्बा
Phone : 9866822896
Email :
Dil chandra Sah
चक्रधर न्यौपाने डा.इ.सु. 9845686120 More..
चक्रधर न्यौपाने
Post : डा.इ.सु.
Phone : 9845686120
Email :
Chakradhar Neupane
डेगराज पोख्रेल कार्यालय सहयोगी More..
डेगराज पोख्रेल
Post : कार्यालय सहयोगी
Phone :
Email :
Degraj Pokhrel
शोभा शर्मा सरसफाइ कर्मचारी More..
शोभा शर्मा
Post : सरसफाइ कर्मचारी
Phone :
Email :
Shova sharma