प्युठान र रोल्पा जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दाङ

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय चकचके प्युठान

Chakchake, Pyuthan

tso-chakchake@ird.gov.np

Branch Office Map